გარეშე: ბიბლიის გამოკითხვა

იესო ნავეს ძის წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ იესო ნავეს ძის წიგნი? ვინ დაწერა ჯოშუა? რას ეხება იესო ნავეს ძის წიგნი?

დაწვრილებით

იუდას წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ იუდას წიგნი? ვინ დაწერა იუდა? რას ეხება იუდას წიგნი?

დაწვრილებით

მსაჯულთა წიგნის რეზიუმე

შეგიძლიათ შეაჯამოთ მსაჯულთა წიგნი? ვინ დაწერა მოსამართლეები? რას ეხება მსაჯულთა წიგნი?

დაწვრილებით

გლოვის წიგნის რეზიუმე

შეგიძლიათ შეაჯამოთ გოდების წიგნი? ვინ დაწერა გოდება? რას ეხება გოდების წიგნი?

დაწვრილებით

ლევიანთა წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ ლევიანების წიგნი? ვინ დაწერა ლევიანები? რას ეხება ლევიანთა წიგნი?

დაწვრილებით

მალაქიას წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ მალაქიას წიგნი? ვინ დაწერა მალაქია? რას ეხება მალაქიას წიგნი?

დაწვრილებით

მიქას წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ მიქას წიგნი? ვინ დაწერა მიქა? რას ეხება მიქას წიგნი?

დაწვრილებით

ნაუმის წიგნის რეზიუმე

შეგიძლიათ შეაჯამოთ ნაუმის წიგნი? ვინ დაწერა ნაუმი? რას ეხება ნაუმის წიგნი?

დაწვრილებით

ნეემიას წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ ნეემიას წიგნი? ვინ დაწერა ნეემია? რას ეხება ნეემიას წიგნი?

დაწვრილებით

რიცხვთა წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ რიცხვთა წიგნი? ვინ დაწერა ნომრები? რა არის წიგნი რიცხვების შესახებ?

დაწვრილებით

აბდიას წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ აბდიას წიგნი? ვინ დაწერა აბდია? რას ეხება აბდიას წიგნი?

დაწვრილებით

ფილიმონის წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ ფილიმონის წიგნი? ვინ დაწერა ფილიმონი? რას ეხება ფილიმონის წიგნი?

დაწვრილებით

ფილიპელების წიგნის რეზიუმე

შეგიძლიათ შეაჯამოთ ფილიპელების წიგნი? ვინ დაწერა ფილიპელები? რას ეხება ფილიპელების წიგნი?

დაწვრილებით

იგავების წიგნის რეზიუმე

შეგიძლიათ შეაჯამოთ იგავების წიგნი? ვინ დაწერა ანდაზები? რას ეხება იგავების წიგნი?

დაწვრილებით

ფსალმუნების წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ ფსალმუნების წიგნი? ვინ დაწერა ფსალმუნები? რას ეხება ფსალმუნების წიგნი?

დაწვრილებით

გამოცხადების წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ გამოცხადების წიგნი? ვინ დაწერა გამოცხადება? რა არის გამოცხადების წიგნი?

დაწვრილებით

რომაელთა წიგნის რეზიუმე

შეგიძლიათ შეაჯამოთ რომაელთა წიგნი? ვინ დაწერა რომაელები? რას ეხება რომაელთა წიგნი?

დაწვრილებით

რუთის წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ რუთის წიგნი? ვინ დაწერა რუთი? რა არის რუთის წიგნი?

დაწვრილებით

ტიტეს წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ ტიტეს წიგნი? ვინ დაწერა ტიტე? რას ეხება ტიტუსის წიგნი?

დაწვრილებით

ზაქარიას წიგნის შეჯამება

შეგიძლიათ შეაჯამოთ ზაქარიას წიგნი? ვინ დაწერა ზაქარია? რა არის ზაქარიას წიგნი?

დაწვრილებით
Top