გარეშე: ეკლესია

რა არის საეკლესიო საზოგადოების ჯგუფი?

რა არის საეკლესიო საზოგადოების ჯგუფი? რა არის საზოგადოების ჯგუფის ღირებულება?

დაწვრილებით

როგორ უნდა მოგვარდეს კონფლიქტი ეკლესიაში?

როგორ უნდა მოგვარდეს კონფლიქტი ეკლესიაში? როგორია ეკლესიის მიერ წევრებს შორის არსებული კონფლიქტების გადაჭრის სწორი გზა?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია საეკლესიო დისციპლინაზე?

რას ამბობს ბიბლია საეკლესიო დისციპლინაზე? რა ვითარებაში აქვს ეკლესიას უფლებამოსილება აღასრულოს ადამიანი?

დაწვრილებით

რატომ უშვებს მთავრობები ეკლესიებს გადასახადებისგან გათავისუფლებას?

რატომ უშვებს მთავრობები ეკლესიებს გადასახადებისგან გათავისუფლებას? არის რამე ცუდი იმაში, რომ ეკლესია გათავისუფლებულია გადასახადებისგან?

დაწვრილებით

რამდენად გამჭვირვალე უნდა იყოს ეკლესიის ფინანსები?

რამდენად გამჭვირვალე უნდა იყოს ეკლესიის ფინანსები? რამდენი უნდა გაამჟღავნოს ეკლესიამ, თუ როგორ მართავს თავის ფინანსებს?

დაწვრილებით

უნდა თუ არა ეკლესიამ მონაწილეობა მიიღოს სახსრების შეგროვებაში?

უნდა თუ არა ეკლესიამ მონაწილეობა მიიღოს სახსრების მოზიდვაში? რამდენად უნდა ცდილობდეს ეკლესიას თანხების მოძიება მისი მსახურების მხარდასაჭერად?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ეკლესიის მმართველობის ფორმაზე?

რას ამბობს ბიბლია ეკლესიის მმართველობის ფორმაზე? ასწავლის თუ არა ახალი აღთქმა ეკლესიის ხელმძღვანელობის სიმრავლეს?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ეკლესიის ზრდაზე?

რას ამბობს ბიბლია ეკლესიის ზრდაზე? რა არის ეკლესიის სიცოცხლის შენარჩუნებისა და ზრდის გასაღები?

დაწვრილებით

სამოთხეში წასასვლელად ეკლესიაში უნდა სიარული?

სამოთხეში წასასვლელად ეკლესიაში უნდა სიარული? რატომ არის მნიშვნელოვანი სხვა მორწმუნეებთან ერთად ეკლესიაში დასწრება?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ეკლესიის იერარქიაზე?

რას ამბობს ბიბლია ეკლესიის იერარქიაზე? ეკლესიას უნდა ჰქონდეს ხელმძღვანელობის იერარქია?

დაწვრილებით

რა ღირს ეკლესიის ოჯახი?

რა ღირს ეკლესიის ოჯახი? როგორ უნდა იყოს ეკლესია ოჯახს?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ეკლესიებზე ასვლაზე?

რას ამბობს ბიბლია ეკლესიებზე ასვლაზე? უნდა დარჩეს ერთი ეკლესიის ერთგული სამუდამოდ?

დაწვრილებით

როდის არის სწორი ეკლესიის დატოვება?

როდის არის სწორი ეკლესიის დატოვება? რას ამბობს ბიბლია ეკლესიის დატოვების შესახებ? რა ვითარებაში უნდა განიხილოს ქრისტიანმა ეკლესიის შეცვლა?

დაწვრილებით

როგორია ეკლესიის ხელმძღვანელობის ბიბლიური ნიმუში?

როგორია ეკლესიის ხელმძღვანელობის ბიბლიური ნიმუში? რამდენად სპეციფიკურია ბიბლია ეკლესიის ხელმძღვანელობის ფორმის შესახებ?

დაწვრილებით

რატომ არის მნიშვნელოვანი ეკლესიის წევრობა?

რატომ არის მნიშვნელოვანი ეკლესიის წევრობა? რას ამბობს ბიბლია ეკლესიის წევრობაზე? ყველა ქრისტიანი უნდა იყოს ადგილობრივი ეკლესიის წევრი?

დაწვრილებით

რა უნდა გააკეთოს ეკლესიამ მის მიერ მიღებულ შესაწირავებთან?

რა უნდა გააკეთოს ეკლესიამ მის მიერ მიღებულ შესაწირავებთან? ამბობს ბიბლია, როგორ უნდა მართოს/დახარჯოს ეკლესიამ მიღებული თანხა?

დაწვრილებით

რა არის საეკლესიო პოლიტიკის განსხვავებული ფორმები?

რა არის საეკლესიო პოლიტიკის განსხვავებული ფორმები? რატომ არის ამდენი განსხვავებული შეხედულება საეკლესიო პოლიტიკაზე?

დაწვრილებით

რა არის ეკლესიის განხეთქილების მიზეზი?

რა არის ეკლესიის განხეთქილების მიზეზი? როგორ შეიძლება განკურნება მოხდეს ეკლესიის განხეთქილების შემდეგ? რატომ არის ამდენი დაყოფა ქრისტეს სხეულში?

დაწვრილებით

უნდა დაესწროს თუ არა ქრისტიანს ეკლესიის ყველა მსახურებას?

უნდა დაესწროს თუ არა ქრისტიანს ეკლესიის ყველა მსახურებას? რატომ აქვთ ეკლესიებს ამდენი განსხვავებული მსახურება?

დაწვრილებით

რას გვასწავლის ბიბლია ეკლესიის სტრუქტურის შესახებ?

რას გვასწავლის ბიბლია ეკლესიის სტრუქტურის შესახებ? რამდენად მნიშვნელოვანია ეკლესიის სტრუქტურა?

დაწვრილებით
Top