გარეშე: ცრუ შეხედულებები

რა არის ღია ცის კონცეფცია?

რა არის ღია ცის კონცეფცია? ღია ცის მოძრაობა ბიბლიურად გამართლებულია? საიდან იღებს სათავეს ღია ცის იდეა?

დაწვრილებით

რა არის ბიბლიის ვნების თარგმანი?

რა არის ბიბლიის ვნების თარგმანი? ვინ არის ბრაიან სიმონსი? არის თუ არა Passion Translation ბიბლიის ზუსტი თარგმანი?

დაწვრილებით

რა არის პავლეს ქრისტიანობა?

რა არის პავლეს ქრისტიანობა? ასწავლიდა თუ არა პავლე მოციქული ქრისტიანობის სხვა ვერსიას, ვიდრე იესო ქრისტე?

დაწვრილებით

რა არის პელაგიანიზმი?

რა არის პელაგიანიზმი? როგორია პელაგიის შეხედულება თავდაპირველი ცოდვის შესახებ? არის თუ არა პელაგიანიზმი მწვალებლობა/ცრუ დოქტრინა?

დაწვრილებით

არის ბიბლიური პირადი წინასწარმეტყველების კონცეფცია?

არის ბიბლიური პირადი წინასწარმეტყველების კონცეფცია? რა არის წინასწარმეტყველების ძღვენის ბოროტად გამოყენება?

დაწვრილებით

რა არის Pistis Sophia?

რა არის Pistis Sophia? უნდა შევიდეს თუ არა გნოსტიკურ სახარებები ბიბლიაში? რატომ უარყვეს გნოსტიკური სახარებები ადრეულმა ეკლესიამ?

დაწვრილებით

იესოს სისხლის ვედრება ბიბლიურია?

იესოს სისხლის ვედრება ბიბლიურია? თუ ქრისტიანები ევედრებიან იესოს სისხლს, ეს გარანტიას იძლევა, რომ ღმერთი უპასუხებს თხოვნას?

დაწვრილებით

რა არის პლერომა?

რა არის პლერომა? რას ნიშნავს ბერძნული სიტყვა პლერომა ბიბლიაში? როგორ უკავშირდება პლერომა გნოსტიციზმს?

დაწვრილებით

რა არის პოლითეიზმი?

რა არის პოლითეიზმი? რა არის პოლითეისტი? რისი სწამთ პოლითეისტებს?

დაწვრილებით

არის თუ არა ძალა პოზიტიურ აღიარებაში?

არის თუ არა ძალა პოზიტიურ აღიარებაში? აქვს თუ არა სიტყვებს, რომლებსაც ვიყენებთ ჩვენი დალოცვის ან დაწყევლის ძალა?

დაწვრილებით

რა არის პოსტმოდერნული ქრისტიანობა?

რა არის პოსტმოდერნული ქრისტიანობა? რატომ არის პოსტმოდერნული ქრისტიანობა ასეთი საშიში და რატომ ხდება ის ასეთი პოპულარული?

დაწვრილებით

რა არის პროგრესული ქრისტიანობა და არის თუ არა ის ბიბლიური?

რა არის პროგრესული ქრისტიანობა და არის თუ არა ის ბიბლიური? რა არის პროგრესული ქრისტიანების ძირითადი რწმენა?

დაწვრილებით

რა არის წინასწარმეტყველური მსახურება?

რა არის წინასწარმეტყველური მსახურება? ახალი აღთქმის თანახმად, წინასწარმეტყველური მსახურება უნდა იყოს დღეს ეკლესიის მსახურების ასპექტი?

დაწვრილებით

რა არის წინასწარმეტყველური თაყვანისცემა?

რა არის წინასწარმეტყველური თაყვანისცემა? აღწერს ბიბლია წინასწარმეტყველური თაყვანისცემის მსგავს რამეს?

დაწვრილებით

ყველა კეთილდღეობის მქადაგებელი შარლატანია და/ან ცრუ მასწავლებელი?

ყველა კეთილდღეობის მქადაგებელი შარლატანია და/ან ცრუ მასწავლებელი? კეთილდღეობა სახარების მქადაგებლები მგლები არიან თუ მოტყუებული ცხვრები?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია კეთილდღეობის სახარებაზე?

რას ამბობს ბიბლია კეთილდღეობის სახარებაზე? არის თუ არა ღვთის ნება, რომ ყველა ქრისტიანი იყოს ფინანსურად აყვავებული?

დაწვრილებით

ვინ არის სამოთხის დედოფალი?

ვინ არის სამოთხის დედოფალი? იყო აშთორეთი სამოთხის დედოფალი? ახლა მარიამი სამოთხის დედოფალია?

დაწვრილებით

არის თუ არა რელიგია ოპიუმი მასებისთვის?

არის თუ არა რელიგია ოპიუმი მასებისთვის? არის თუ არა რელიგია სხვა არაფერი, თუ არა ინსტრუმენტი ხალხის კონტროლის ქვეშ?

დაწვრილებით

რა არის Renvaré / Renovare სულიერი ფორმირების ბიბლია / ცხოვრება ღმერთთან ბიბლია?

რა არის Renvaré / Renovare სულიერი ფორმირების ბიბლია / ცხოვრება ღმერთთან ბიბლია? რატომ არის Renvaré მოძრაობა და ფილოსოფია ასე საშიში?

დაწვრილებით

რა არის აღდგენითი მოძრაობა?

რა არის აღდგენითი მოძრაობა? როგორ უკავშირდება რესტავრაციის მოძრაობა რესტავრაციონიზმს?

დაწვრილებით
Top