გარეშე: სულიწმიდა

რა არის განკურნების სულიერი საჩუქარი?

რა არის განკურნების სულიერი საჩუქარი? ღმერთი მაინც აძლევს ადამიანებს სხვა ადამიანების სასწაულებრივად განკურნების უნარს?

დაწვრილებით

რა არის ლიდერობის სულიერი საჩუქარი?

რა არის ლიდერობის სულიერი საჩუქარი? როგორ გავიგო, მაქვს თუ არა ლიდერობის ნიჭი?

დაწვრილებით

რა არის დახმარების სულიერი საჩუქარი?

რა არის დახმარების სულიერი საჩუქარი? დახმარების საჩუქარი იგივე საჩუქარია, რაც სამსახურის საჩუქარი?

დაწვრილებით

რა არის მოწყალების სულიერი საჩუქარი?

რა არის მოწყალების სულიერი საჩუქარი? რისი უნარი აქვს მორწმუნეს, რომელიც ფლობს წყალობის ნიჭს?

დაწვრილებით

რა არის სასწაულების სულიერი ნიჭი?

რა არის სასწაულების სულიერი ნიჭი? სულიწმიდა დღესაც აძლევს ადამიანებს სასწაულების სულიერ ნიჭს?

დაწვრილებით

რა არის წინასწარმეტყველების სულიერი საჩუქარი?

რა არის წინასწარმეტყველების სულიერი საჩუქარი? აძლევს თუ არა ღმერთი ადამიანებს მომავლის წინასწარმეტყველების უნარს და/ან ღვთისგან ახალი გამოცხადების შესაძლებლობას?

დაწვრილებით

რა არის სწავლების სულიერი საჩუქარი?

რა არის სწავლების სულიერი საჩუქარი? როგორ გავიგო, მაქვს თუ არა სწავლების ნიჭი?

დაწვრილებით

ვინ არის ნუგეშისმცემელი?

ვინ არის ნუგეშისმცემელი? რატომ არის სულიწმიდა მოხსენიებული, როგორც ნუგეშისმცემელი იოანეს 14:26-ში?

დაწვრილებით

რა არის სიბრძნის სიტყვისა და ცოდნის სიტყვის სულიერი საჩუქრები?

რა არის სიბრძნის სიტყვისა და ცოდნის სიტყვის სულიერი საჩუქრები? მომცემს ღმერთი იმ სულიერ საჩუქარს, რომელსაც ვითხოვ?

დაწვრილებით

უნდა ვეთაყვანოთ სულიწმიდას?

უნდა ვეთაყვანოთ სულიწმიდას? ბიბლიურია თუ არა სამების სამი წევრიდან რომელიმეს თაყვანისცემა?

დაწვრილებით

რას ნიშნავს სულისადმი დამორჩილება?

რას ნიშნავს სულისადმი დამორჩილება? რატომ არის ხანდახან ასე ძნელი სულიწმიდისადმი დამორჩილება?

დაწვრილებით

რა არის სულიწმიდის მარადიული მსვლელობა?

რა არის სულიწმიდის მარადიული მსვლელობა? სულიწმიდა მარადიულად გამოდის როგორც მამისგან, ასევე ძისგან?

დაწვრილებით

რა არის ენებზე ლაპარაკის ნიჭი?

რა არის ენებზე ლაპარაკის ნიჭი? არის თუ არა ენებზე ლაპარაკის ნიჭი დღეს ეკლესიისთვის?

დაწვრილებით

რა არის გლოსოლალია?

რა არის გლოსოლალია? ენებზე ლაპარაკის ბიბლიური საჩუქარი იგივეა, რაც გლოსოლალია?

დაწვრილებით

როგორ შემიძლია ამოვიცნო სულიწმიდის ხელმძღვანელობა?

როგორ შემიძლია ამოვიცნო სულიწმიდის ხელმძღვანელობა? როგორ მივცე ნება სულიწმიდას ჩემი სულიერი სიარულისას?

დაწვრილებით

როგორ იცით, გაქვთ თუ არა სულიწმიდა?

როგორ იცით, გაქვთ თუ არა სულიწმიდა? როგორ გავიგო, როდის შემოვიდა სულიწმიდა ჩემს ცხოვრებაში?

დაწვრილებით

სულიწმიდა არის „ის“, „ის“ თუ ის, მამაკაცი, ქალი თუ ნეიტრალური?

სულიწმიდა არის „ის“, „ის“ ან „ის“, მამაკაცი, ქალი თუ ნეიტრალური? აქვს თუ არა სულიწმიდას სქესი?

დაწვრილებით

რა განსხვავებაა სულიწმიდასა და სულიწმიდას შორის?

რა განსხვავებაა სულიწმიდასა და სულიწმიდას შორის? რატომ მოიხსენიება მეფე ჯეიმსის ვერსიაში სულიწმინდა და სულიწმინდა?

დაწვრილებით

როგორ ჰგავს სულიწმიდა ცეცხლს?

როგორ ჰგავს სულიწმიდა ცეცხლს? რას აღნიშნავს ფრაზა „ცეცხლი სულიწმიდა“?

დაწვრილებით

დატოვებს ოდესმე სულიწმიდა მორწმუნეს?

დატოვებს ოდესმე სულიწმიდა მორწმუნეს? არის რამე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სულიწმიდის განშორება მორწმუნესგან?

დაწვრილებით
Top