მისაღებია თუ არა ერთსა და იმავეს განმეორებით ლოცვა?

მისაღებია თუ არა ერთსა და იმავეს განმეორებით ლოცვა? უპასუხელუკას 18:1-7-ში იესო იყენებს იგავს, რათა აჩვენოს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ლოცვაში დაჟინებით ყოფნა. ის მოგვითხრობს ქვრივზე, რომელიც მივიდა უსამართლო მოსამართლესთან, რათა სამართლიანობა ეძია მისი მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ. მისი დაჟინებული ლოცვის გამო, მოსამართლემ შეწყვიტა. იესოს აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ თუ უსამართლო მოსამართლე დააკმაყოფილებს ვინმეს, ვინც დაჟინებით ითხოვს სამართლიანობას, რამდენად მეტად უპასუხებს ღმერთს, რომელსაც ვუყვარვართ - მის რჩეულებს (მ. 7) ჩვენს ლოცვას, როცა ჩვენ ლოცვას ვაგრძელებთ? იგავი არ გვასწავლის, როგორც შეცდომით ჰგონიათ, რომ თუ რაიმეს განმეორებით ვლოცულობთ, ღმერთი ვალდებულია მოგვცეს. პირიქით, ღმერთი გვპირდება, რომ შურს იძიებს საკუთარებზე, გაამართლებს მათ, გამოასწორებს მათ ცოდვებს, ამართლებს მათ და იხსნის მათ მოწინააღმდეგეებისგან. ის ამას აკეთებს თავისი სამართლიანობის, სიწმინდისა და ცოდვის სიძულვილის გამო; ლოცვაზე პასუხის გაცემისას ის ასრულებს თავის დანაპირებს და ავლენს თავის ძალას.

იესო მოჰყავს ლოცვის სხვა ილუსტრაციას ლუკას 11:5-12-ში. უსამართლო მსაჯულის იგავის მსგავსად, იესოს გზავნილი ამ პასაჟში არის ის, რომ თუ ადამიანი თავს უხერხულობას უქმნის გაჭირვებული მეგობრის გამონახვაზე, ღმერთი უფრო მეტად დაიცავს ჩვენს საჭიროებებს, რადგან არცერთი თხოვნა არ არის მისთვის უხერხულობა. კიდევ ერთხელ, დაპირება არ არის ის, რომ ჩვენ მივიღებთ რასაც მოვითხოვთ, თუ უბრალოდ გავაგრძელებთ თხოვნას. ღვთის დაპირება თავის შვილებს არის დაპირება, რომ დააკმაყოფილებს ჩვენს მოთხოვნილებებს და არა ჩვენს სურვილებს. და მან ჩვენზე უკეთ იცის ჩვენი საჭიროებები. იგივე დაპირება გამეორებულია მათეს 7:7-11-ში და ლუკას 11:13-ში, სადაც შემდგომში განმარტებულია, რომ კარგი საჩუქარია სულიწმიდა.ორივე ეს მონაკვეთი გვამხნევებს ვილოცოთ და გავაგრძელოთ ლოცვა. არაფერია ცუდი იმაში, რომ განმეორებით ითხოვო იგივე. სანამ ის, რისთვისაც თქვენ ლოცულობთ, არის ღვთის ნების ფარგლებში (იაკობი 4:3; 1 იოანე 5:14-15), განაგრძეთ თხოვნა, სანამ ღმერთი არ შეასრულებს თქვენს თხოვნას ან არ ამოიღებს თქვენს გულს სურვილს. ზოგჯერ ღმერთი გვაიძულებს დაველოდოთ ჩვენს ლოცვებზე პასუხს, რათა გვასწავლოს მოთმინება და მოთმინება. ხანდახან რაღაცას ვითხოვთ, როცა მის მინიჭებას ჯერ კიდევ არ არის ღვთის დრო ჩვენი ცხოვრებისთვის. ზოგჯერ ჩვენ ვითხოვთ იმას, რაც არ არის ღმერთის ნება ჩვენთვის და ის ამბობს არა. ლოცვა არ არის მხოლოდ ჩვენი თხოვნის წარდგენა ღმერთთან; ეს არის ღმერთის წარდგენა თავისი ნების ჩვენს გულებში. განაგრძეთ თხოვნა, დააკაკუნე და განაგრძეთ ძებნა, სანამ ღმერთი არ შეგისრულებთ თქვენს თხოვნას ან არ დაგარწმუნებთ, რომ თქვენი თხოვნა არ არის მისი ნება თქვენთვის.Top