გარეშე: ადგილები ბიბლიაში

როგორი იყო წარმართთა სასამართლო ებრაულ ტაძარში?

როგორი იყო წარმართთა სასამართლო ებრაულ ტაძარში? რატომ არ მიეცათ წარმართებს სრული წვდომის უფლება ტაძარში?

დაწვრილებით

რა არის კუშის მნიშვნელობა ბიბლიაში?

რა არის კუშის მნიშვნელობა ბიბლიაში? რა ბიბლიური მოვლენები მოხდა კუშში ან მის მახლობლად?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს კვიპროსს ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს კვიპროსს ბიბლიაში? რა ბიბლიური მოვლენები მოხდა კუნძულ კვიპროსზე?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს დამასკოს ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს დამასკოს ბიბლიაში? რა მნიშვნელოვანი ბიბლიური მოვლენები მოხდა ქალაქ დამასკოში?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს მკვდარ ზღვას ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს მკვდარ ზღვას ბიბლიაში? რა მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა ბიბლიაში მკვდარ ზღვაზე?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს დეკაპოლისს ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს დეკაპოლისს ბიბლიაში? რა ბიბლიური მოვლენები მოხდა დეკაპოლისში ან მის მახლობლად?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს კაპერნაუმს ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს კაპერნაუმს ბიბლიაში? რა ბიბლიური მოვლენები მოხდა ქალაქ კაპერნაუმში?

დაწვრილებით

რა არის კლდის გუმბათი?

რა არის კლდის გუმბათი? ფარავს თუ არა კლდის გუმბათი იმ ადგილს, სადაც ადრე იყო ებრაული ტაძარი?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს დოთანს ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს დოთანს ბიბლიაში? რა მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა ბიბლიაში დოთანში ან მის მახლობლად?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს ედომს ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს ედომს ბიბლიაში? სად მდებარეობდა ედომი ისრაელთან ურთიერთობაში?

დაწვრილებით

რა არის ეგვიპტის მნიშვნელობა ბიბლიაში?

რა არის ეგვიპტის მნიშვნელობა ბიბლიაში? რა შეგვიძლია ვისწავლოთ ეგვიპტის შესახებ ბიბლიის ნათქვამიდან?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს En Gedi-ს ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს En Gedi-ს ბიბლიაში? რა მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა ბიბლიაში ენ გედისთან ან მის მახლობლად?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს იერიქონს ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს იერიქონს ბიბლიაში? რა მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა ბიბლიაში ქალაქ იერიხოში ან მის მახლობლად?

დაწვრილებით

უნდა იყოს თუ არა იერუსალიმი თანამედროვე ისრაელის დედაქალაქი?

უნდა იყოს თუ არა იერუსალიმი თანამედროვე ისრაელის დედაქალაქი? იერუსალიმი ყოველთვის იყო ისრაელის ერის დედაქალაქი?

დაწვრილებით

რამდენჯერ განადგურდა იერუსალიმი?

რამდენჯერ განადგურდა იერუსალიმი? რატომ გახდა ქალაქი იერუსალიმი ამდენი კონფლიქტის საგანი?

დაწვრილებით

რას ნიშნავს იზრეელი?

რას ნიშნავს იზრეელი? რას ამბობს ბიბლია იზრეელზე?

დაწვრილებით

რა არის იოპას მნიშვნელობა ბიბლიაში?

რა არის იოპას მნიშვნელობა ბიბლიაში? რა მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა ბიბლიაში ქალაქ იოპაში ან მის მახლობლად?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს მდინარე იორდანეს ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს მდინარე იორდანეს ბიბლიაში? რა მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა ბიბლიაში მდინარე იორდანესთან?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს იუდეას ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს იუდეას ბიბლიაში? რით განსხვავდება იუდეა იუდას მიწისა და ისრაელის მიწისგან ბიბლიაში?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს კადეშ ბარნეას ბიბლიაში?

რა მნიშვნელობა აქვს კადეშ ბარნეას ბიბლიაში? რა ბიბლიური მოვლენები მოხდა კადეშ ბარნეაში?

დაწვრილებით
Top