გარეშე: Ლოცვა

რა არის ლოცვის მოსმენა?

რა არის ლოცვის მოსმენა? ლოცვების მოსმენა ბიბლიურია? დაკავშირებულია თუ არა ლოცვის მოსმენა ლოცვასთან და/ან ჩაფიქრებულ ლოცვასთან?

დაწვრილებით

რა არის უფლის ლოცვა და უნდა ვილოცოთ?

რა არის უფლის ლოცვა და უნდა ვილოცოთ? არის თუ არა უფლის ლოცვა ლოცვა, რომელიც უნდა დავიმახსოვროთ და წავიკითხოთ? რა არის პატერნოსტერი?

დაწვრილებით

რატომ არ შედის უფლის ლოცვაში მადლიერება?

რატომ არ შედის უფლის ლოცვაში მადლიერება? არის შუამდგომლობა, აღსარება და ა.შ. მაგრამ მადლობა არა. ყველა ჩვენს ლოცვას არ უნდა ჰქონდეს მადლიერება?

დაწვრილებით

რა არის დილის ლოცვა / საღამოს ლოცვა?

რა არის დილის ლოცვა? რა არის საღამოს ლოცვა? არის თუ არა გარკვეული ლოცვები, რომლებიც უნდა ვილოცოთ დილით და საღამოს?

დაწვრილებით

რა არის ლოცვის ეროვნული დღე?

რა არის ლოცვის ეროვნული დღე? რა არის ლოცვის ეროვნული დღე? უნდა დაიცვან ქრისტიანებმა ლოცვის ეროვნული დღე?

დაწვრილებით

არის თუ არა „ახლა მე ვაწვანე დასაძინებლად“ ლოცვა ბიბლიაში?

არის თუ არა „ახლა მე ვაწვანე დასაძინებლად“ ლოცვა ბიბლიაში? რა არის სათავე ლოცვა ახლა, მე დავწექი დასაძინებლად?

დაწვრილებით

რატომ უნდა მივმართოთ ჩვენი ლოცვები ზეციერ მამას (მათე 6:9)?

რატომ უნდა მივმართოთ ჩვენი ლოცვები ზეცაში მყოფ მამას? რა მნიშვნელობა აქვს მათეს 6:9-ს?

დაწვრილებით

რა არის ლოცვის ძალა?

რა არის ლოცვის ძალა? რა წყაროდან იღებს ლოცვა თავის ძალას?

დაწვრილებით

რა არის ლოცვის ჯაჭვი?

რა არის ლოცვის ჯაჭვი? ლოცვის ჯაჭვები ბიბლიურია? არის თუ არა ლოცვის ჯაჭვი კარგი გზა ხალხის წახალისებისთვის, რომ ილოცონ სხვებისთვის?

დაწვრილებით

რა არის ლოცვის მძივები?

რა არის ლოცვის მძივები? არის თუ არა მძივების გამოყენება ლოცვის დროს? რა არის სალოცავი მძივების წარმოშობა?

დაწვრილებით

არის ბიბლიური ლოცვების ჟურნალის კონცეფცია?

არის ბიბლიური ლოცვების ჟურნალის კონცეფცია? რა მნიშვნელობა აქვს ლოცვას? უნდა ჩაიწერონ თუ არა ქრისტიანებმა თავიანთი ლოცვები?

დაწვრილებით

რა არის სალოცავი კარადა?

რა არის სალოცავი კარადა? რა სათავეს იღებს სალოცავი კარადის იდეა? აქვს თუ არა რაიმე მნიშვნელობა ლოცვას ლოცვის კარადაში?

დაწვრილებით

რა არის ლოცვის წრე?

რა არის ლოცვის წრე? საიდან იღებს სათავეს ლოცვის წრის იდეა? აქვს თუ არა რაიმე მნიშვნელობა ლოცვას ლოცვის წრეში?

დაწვრილებით

არსებობს რაიმე პირობა ლოცვაზე პასუხის გასაცემად?

არსებობს რაიმე პირობა ლოცვაზე პასუხის გასაცემად? რა პირობებს უნდა ვაკმაყოფილებდე, სანამ ღმერთი შეასრულებს ჩემს ლოცვებს?

დაწვრილებით

რა არის სალოცავი ქსოვილი?

რა არის სალოცავი ქსოვილი? რა არის სალოცავი ქსოვილის წარმოშობა? არის რაიმე ძალა ლოცვის ქსოვილში?

დაწვრილებით

მისაღებია ღვთის წინაშე საწმისის დადება ლოცვაში?

მისაღებია ღვთის წინაშე საწმისის დადება ლოცვაში? კარგია თუ არა ღმერთს ვთხოვოთ მისი ნების ნათელი მტკიცებულება?

დაწვრილებით

რა კავშირია ლოცვასა და მარხვას შორის?

რა კავშირია ლოცვასა და მარხვას შორის? მარხვა ლოცვას უფრო ეფექტურს ხდის?

დაწვრილებით

რა არის გარკვეული დაბრკოლებები ძლიერი ლოცვითი ცხოვრებისთვის?

რა არის გარკვეული დაბრკოლებები ძლიერი ლოცვითი ცხოვრებისთვის? რას ნიშნავს ღვთის ნების მიხედვით ლოცვა?

დაწვრილებით

რა არის ლოცვის ლაბირინთი?

რა არის ლოცვის ლაბირინთი? არის თუ არა ბიბლიური ლოცვების ლაბირინთები? ბიბლია სადმე ახსენებს ლაბირინთის იდეას?

დაწვრილებით

რა მნიშვნელობა აქვს ლოცვის შეხვედრას?

რა მნიშვნელობა აქვს ლოცვის შეხვედრას? არის საჯარო ლოცვის შეხვედრა უფრო ღირებული, ვიდრე კერძო ლოცვა?

დაწვრილებით
Top