გარეშე: გარეშე

რა არის საზიზღრობა?

რა არის საზიზღრობა? რას ნიშნავს ბიბლია, როდესაც ის აცხადებს, რომ რაღაც სისაძაგლეა?

დაწვრილებით

როგორ უნდა უყურებდეს ქრისტიანი ალკოჰოლიკებს?

როგორ უნდა უყურებდეს ქრისტიანი ალკოჰოლიკებს? რას ამბობს ბიბლია მთვრალებზე/მთვრალებზე? შეიძლება თუ არა ალკოჰოლიკების/მთვრალების გადარჩენა და განთავისუფლება დამოკიდებულებისგან და ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენებისგან?

დაწვრილებით

არასწორია თუ არა ქრისტიანისთვის ავტონომიური სენსორული მერიდიანის პასუხის (ASMR) ტრიგერების ყურება ან მოსმენა?

არასწორია თუ არა ქრისტიანისთვის ავტონომიური სენსორული მერიდიანის პასუხის (ASMR) ტრიგერების ყურება ან მოსმენა? ცოდოა ASMR ტრიგერის ძებნა?

დაწვრილებით

შევცოდე. ისევ უნდა მოვინათლო?

შევცოდე. მჭირდება თუ არა ხელახლა ნათლობა (ხელახალი ნათლობა / ხელახლა ნათლობა / ხელახლა ნათლობა / ხელახლა ნათლობა)? ნათლობა შლის ცოდვას?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ცხვირწინ?

რას ამბობს ბიბლია ცხვირწინ? როგორ შემიძლია გამოვხატო ინტერესი სხვა ადამიანების მიმართ ისე, რომ არ ვიყო ცხვირწინ?

დაწვრილებით

რა აფერხებს ცოდვებს?

რა აფერხებს ცოდვებს? როგორ დავძლიო დამღუპველი ცოდვა? რა არის ცოდვა, რომელიც აწუხებს?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ძალადობის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია ძალადობის შესახებ? შესაძლებელია თუ არა ბოროტად გამოყენება ბიბლიურად? რა ითვლება რეალურად შეურაცხყოფად?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია მრუშობის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია მრუშობის შესახებ? რატომ არის მრუშობა ცოდვა ბიბლიის მიხედვით?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ანალური სექსის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია ანალური სექსის შესახებ? რა არის სოდომია ბიბლიის მიხედვით? რა არის სოდომიტი? რა არის სოდომიტები? ცოდვაა ანალური სექსი ქორწინებამდე თუ შიგნით?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ქედმაღლობაზე?

რას ამბობს ბიბლია ქედმაღლობაზე? როდის იქცევა თავდაჯერებულობა ქედმაღლობა? როგორ უკავშირდება ქედმაღლობა სიამაყეს?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ზურგის დარტყმაზე?

რას ამბობს ბიბლია ზურგის დარტყმაზე? წერია თუ არა ბიბლიაში ვინმეს ზურგში დარტყმა (ფიგურალურად)?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია BDSM-ზე?

რას ამბობს ბიბლია BDSM-ზე? რა არის მაზოხისტი? არის თუ არა BDSM რაღაც, რომელშიც მონაწილეობა შეუძლიათ ქრისტიან დაქორწინებულ წყვილებს, თუ ის მათი საძინებლების კონფიდენციალურობაშია?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია სიმწარეზე?

რას ამბობს ბიბლია სიმწარეზე? რატომ არის ცუდი მწარე? რა იწვევს ჩვეულებრივ სიმწარეს?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია მექრთამეობაზე?

რას ამბობს ბიბლია მექრთამეობაზე/ქრთამის მიცემაზე ან მიღებაზე? ოდესმე სწორია ქრთამის აღება?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ლეგალიზმზე?

რას ამბობს ბიბლია ლეგალიზმზე? როგორ შეუძლია ქრისტიანს თავი აარიდოს ლეგალიზმის მახეში? რატომ არის ლეგალისტი/ლეგალისტი ყოფნა ასე საშიში?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ჩივილების შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია ჩივილების შესახებ? რა სიტუაციებშია სწორი ჩივილი? უნდა იყოს თუ არა ქრისტიანი მომჩივანი?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ამპარტავნობაზე/ამპარტავნებაზე?

რას ამბობს ბიბლია ამპარტავნების შესახებ? რას ამბობს ბიბლია ამპარტავნებაზე? როგორ უკავშირდება ამპარტავნება სიამაყეს?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია კორუფციაზე?

რას ამბობს ბიბლია კორუფციაზე? როგორ იყენებს ბიბლია ტერმინს კორუფციას?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია სიხარბეზე?

რას ამბობს ბიბლია სიხარბეზე? რატომ არის ცოდვა ხარხარი?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია სიმხდალეზე ან მშიშარობაზე?

რას ამბობს ბიბლია სიმხდალეზე? რას ამბობს ბიბლია მშიშარობაზე? განსხვავდება თუ არა სიმხდალე შიშისგან და თუ ასეა, როგორ?

დაწვრილებით
Top