გარეშე: გარეშე

რას ამბობს ბიბლია კრიტიკაზე?

რას ამბობს ბიბლია კრიტიკაზე? რა გზებით შეიძლება იყოს კრიტიკა კარგი და გამოსადეგი?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ცინიზმზე?

რას ამბობს ბიბლია ცინიზმზე? უნდა იყოს თუ არა ქრისტიანი ცინიკური? ცინიკოსობა არასწორია?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია სიბილწეზე?

რას ამბობს ბიბლია სიბილწეზე? რას ნიშნავს ბიბლიაში შეურაცხყოფა?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია უპატივცემულობაზე?

რას ამბობს ბიბლია უპატივცემულობაზე? რას ნიშნავს უპატივცემულობა?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ეგოზე?

რას ამბობს ბიბლია ეგოზე? ეგოის ქონა არასწორია? არსებობს ბიბლიურად ჯანსაღი ეგო?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია შურის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია შურის შესახებ? რას ამბობს ბიბლია შურიანობის შესახებ? შური ყოველთვის ცოდოა?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ცრუ ბრალდებებზე?

რას ამბობს ბიბლია ცრუ ბრალდებებზე? რატომ გმობს ბიბლია ცრუ ბრალდებებს ასე მკაცრად?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია მლიქვნელობის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია მლიქვნელობის შესახებ? არასწორია თუ არა სხვა ადამიანის მაამებლობა, სანამ გულწრფელი ხარ?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია სისულელეზე?

რას ამბობს ბიბლია სისულელეზე? რას ამბობს ბიბლია სულელობაზე?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია სიძვის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია გარყვნილებაზე/სიძვაზე? რატომ არის სიძვა ცოდვა ბიბლიის მიხედვით?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია სიხარბეზე?

რას ამბობს ბიბლია სიხარბეზე? ფულია პრობლემა თუ მხოლოდ ფულის სიყვარული?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია თავხედობის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია თავხედობის შესახებ? რას ამბობს ბიბლია გადაჭარბებულ ამპარტავნებაზე? ვინ არის აღწერილი ბიბლიაში თავხედობის მქონედ?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია თვალთმაქცობაზე?

რას ამბობს ბიბლია თვალთმაქცობაზე? რას ამბობს ბიბლია თვალთმაქცობაზე?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია უმეცრებაზე?

რას ამბობს ბიბლია უმეცრებაზე? ცოდოა უმეცრება? რა განსხვავებაა უმეცრებასა და სისულელეს შორის?

დაწვრილებით

რას ნიშნავს უწმინდურება ბიბლიაში?

რას ნიშნავს უწმინდურება ბიბლიაში? რას ნიშნავს ბიბლია, როცა ამბობს, რომ რაღაც უწმინდურია?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია შეყვარებულობის შესახებ?

რას ამბობს ბიბლია შეყვარებულობის შესახებ? ცოდვაა სხვით გატაცება?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია უმადურობაზე/უმადლობაზე?

რას ამბობს ბიბლია უმადურობაზე? რას ამბობს ბიბლია უმადურობის შესახებ? რატომ არის ზოგჯერ ასე ძნელი მადლიერების გამოხატვა?

დაწვრილებით

რა არის ურჯულოება ბიბლიის მიხედვით?

რა არის ურჯულოება ბიბლიის მიხედვით? ცოდვის რომელ კონკრეტულ ასპექტს ეხება ურჯულოება?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია უკანონობაზე?

რას ამბობს ბიბლია უკანონობაზე? რას ნიშნავს იყო უკანონო? რა შედეგები მოჰყვება უკანონობას?

დაწვრილებით

რას ამბობს ბიბლია ნაგვის დაყრაზე?

რას ამბობს ბიბლია ნაგვის დაყრაზე? ცოდოა ნაგავი? როგორ უნდა უყურებდეს ქრისტიანი ნაგვის დაყრას?

დაწვრილებით
Top