რა არის 613 მცნება ძველი აღთქმის კანონში?

უპასუხენომერი 613 ხშირად მოხსენიებულია, როგორც მცნებების რიცხვი ძველი აღთქმის კანონში; თუმცა, ბიბლიაში არ არის არც ერთი მუხლი, რომელიც 613-ს სწორ ჩამონათვალს იძლევა. არის სხვა დათვლაც. არ არსებობს საყოველთაო შეთანხმება ებრაელებსა და ქრისტიანებს შორის, რომ არსებობს ზუსტად 613 კანონი, რომელიც ღმერთმა მოსეს მეშვეობით მისცა.

მოსეს რჯულში მცნებების რაოდენობის ნებისმიერი გაანგარიშებისას, წარმოიქმნება გართულებები. მაგალითად, თუ ბრძანება ხდება გამოსვლაში და შემდეგ მეორდება მეორე რჯულში, ითვლება ეს ერთ მცნებად თუ ორად? გარდა ამისა, ზოგიერთი მცნება შეიძლება გავიგოთ, როგორც სხვა მცნებების განმარტება და არა დამატებითი მცნებები.არის გარკვეული კამათი იმის შესახებ, თუ ვინ მოიფიქრა პირველად 613 მცნებათა რიცხვად. თალმუდი მიუთითებს რაბი სიმლაის შესახებ მე-3 საუკუნეში, როგორც დამფუძნებელზე. თუმცა, არ არსებობს ჩანაწერი რაბი სიმლაის შესახებ, რომელიც ჩამოთვლის ყველა 613 მცნებას. ყველაზე ხშირად მიღებული ავარია გააკეთა მაიმონიდესმა მე-12 საუკუნეში. მაიმონიდემ შემდგომში დაყო 613 მცნება დადებითად, გააკეთე ეს მცნებად, ნომრით 248 და უარყოფითად, ნუ შეასრულებ მცნებად, ნომრით 365.ბიბლიურად რომ ვთქვათ, არის თუ არა 613 სწორი რაოდენობა, არც ისე მნიშვნელოვანია. კანონის მიზანი იყო მიგვანიშნო ქრისტეზე. გალატელების 3:24 ნათქვამია: ამიტომ კანონი იყო ჩვენი აღმზრდელი, რომ მიგვეყვანა ქრისტესთან, რათა გაგვემართლებინა რწმენით (NKJV). არავის შეუძლია სრულყოფილად დაემორჩილოს ყველა მცნებას, რამდენიც არ უნდა იყოს ბევრი ან ცოტა (ეკლესიასტე 7:20; რომაელები 3:23). სინამდვილეში, ათი მცნების სრულყოფილად შესრულებაც კი არავის შეუძლია. კანონი ცხადყოფს ჩვენს ცოდვილობას (რომაელთა 7:7). ღმერთმა მისცა კანონი, რათა განესაზღვრა ცოდვა და გამოავლინოს ჩვენი მხსნელის საჭიროება. იესო ერთადერთია, ვინც სრულყოფილად დაემორჩილა კანონს. თავისი ცხოვრებით, სიკვდილით და აღდგომით მან შეასრულა ღვთის ყველა მართალი მცნება (მათე 5:17–18).

დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ გვიხსნის იესოს რწმენა კანონის დაგმობისგან, წაიკითხეთ ჩვენი სტატია რას ნიშნავს იესოს გადარჩენა?ქვემოთ მოცემულია 613 მცნების სია, რომლებიც ნაპოვნია ძველი აღთქმის კანონში. გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი ლექსი შეიცავს ერთზე მეტ ბრძანებას:

1. დაბადება 1:28
2. დაბადება 32:32
3. გამოსვლა 12:2
4. გამოსვლა 12:6
5. გამოსვლა 12:8
6. გამოსვლა 12:9
7. გამოსვლა 12:10
8. გამოსვლა 12:15
9. გამოსვლა 12:18
10. გამოსვლა 12:19
11. გამოსვლა 12:20
12. გამოსვლა 12:43
13. გამოსვლა 12:45
14. გამოსვლა 12:46
15. გამოსვლა 12:46
16. გამოსვლა 12:48
17. გამოსვლა 12:48
18. გამოსვლა 13:3
19. გამოსვლა 13:7
20. გამოსვლა 13:8
21. გამოსვლა 13:12
22. გამოსვლა 13:13
23. გამოსვლა 13:13
24. გამოსვლა 16:29
25. გამოსვლა 20:3
26. გამოსვლა 20:4
27. გამოსვლა 20:5
28. გამოსვლა 20:5
29. გამოსვლა 20:7
30. გამოსვლა 20:8
31. გამოსვლა 20:10
32. გამოსვლა 20:12
33. გამოსვლა 20:13
34. გამოსვლა 20:14
35. გამოსვლა 20:15
36. გამოსვლა 20:16
37. გამოსვლა 20:17
38. გამოსვლა 20:24
39. გამოსვლა 20:26
40. გამოსვლა 20:23
41. გამოსვლა 21:2
42. გამოსვლა 21:8
43. გამოსვლა 21:8
44. გამოსვლა 21:8
45. გამოსვლა 21:10
46. ​​გამოსვლა 21:15
47. გამოსვლა 21:17
48. გამოსვლა 21:18
49. გამოსვლა 21:20
50. გამოსვლა 21:28
51. გამოსვლა 21:28
52. გამოსვლა 21:34
53. გამოსვლა 21:36
54. გამოსვლა 22:4
55. გამოსვლა 22:5
56. გამოსვლა 22:6
57. გამოსვლა 22:8
58. გამოსვლა 22:9
59. გამოსვლა 22:13
60. გამოსვლა 22:16–17
61. გამოსვლა 22:18
62. გამოსვლა 22:21
63. გამოსვლა 22:21
64. გამოსვლა 22:22
65. გამოსვლა 22:25
66. გამოსვლა 22:25
67. გამოსვლა 22:25
68. გამოსვლა 22:28
69. გამოსვლა 22:28
70. გამოსვლა 22:29
71. გამოსვლა 22:29
72. გამოსვლა 22:30
73. გამოსვლა 23:1
74. გამოსვლა 23:1
75. გამოსვლა 23:2
76. გამოსვლა 23:2
77. გამოსვლა 23:3
78. გამოსვლა 23:5
79. გამოსვლა 23:6
80. გამოსვლა 23:7
81. გამოსვლა 23:8
82. გამოსვლა 23:11
83. გამოსვლა 23:12
84. გამოსვლა 23:13
85. გამოსვლა 23:13
86. გამოსვლა 23:14
87. გამოსვლა 23:18
88. გამოსვლა 23:18
89. გამოსვლა 23:19
90. გამოსვლა 23:19
91. გამოსვლა 23:25
92. გამოსვლა 23:33
93. გამოსვლა 25:8
94. გამოსვლა 25:15
95. გამოსვლა 25:30
96. გამოსვლა 27:21
97. გამოსვლა 28:2
98. გამოსვლა 28:28
99. გამოსვლა 28:32
100. გამოსვლა 29:33
101. გამოსვლა 29:33
102. გამოსვლა 30:7
103. გამოსვლა 30:9
104. გამოსვლა 30:13
105. გამოსვლა 30:19
106. გამოსვლა 30:31
107. გამოსვლა 30:32
108. გამოსვლა 30:32
109. გამოსვლა 30:37
110. გამოსვლა 34:21
111. გამოსვლა 34:26
112. გამოსვლა 35:3
113. ლევიანები 1:3
114. ლევიანები 2:1
115. ლევიანები 2:11
116. ლევიანები 2:13
117. ლევიანები 2:13
118. ლევიანები 3:17
119. ლევიანები 3:17
120. ლევიანები 4:13–14
121. ლევიანები 4:27–28
122. ლევიანები 5:1
123. ლევიანები 5:7-11
124. ლევიანები 5:8
125. ლევიანები 5:11
126. ლევიანები 5:11
127. ლევიანები 5:16
128. ლევიანები 5:17–18
129. ლევიანები 6:4–5
130. ლევიანები 6:6
131. ლევიანები 6:10
132. ლევიანები 6:13
133. ლევიანები 6:16
134. ლევიანები 6:18
135. ლევიანები 6:23
136. ლევიანები 6:3
137. ლევიანები 6:5
138. ლევიანები 6:5
139. ლევიანები 6:9
140. ლევიანები 7:1
141. ლევიანები 7:11
142. ლევიანები 7:17
143. ლევიანები 7:18
144. ლევიანები 7:19
145. ლევიანები 7:19
146. ლევიანები 7:20
147. ლევიანები 10:6
148. ლევიანები 10:6
149. ლევიანები 10:7
150. ლევიანები 10:9
151. ლევიანები 10:19
152. ლევიანები 11:2
153. ლევიანები 11:4
154. ლევიანები 11:9
155. ლევიანები 11:11
156. ლევიანები 11:13
157. ლევიანები 11:21
158. ლევიანები 11:29
159. ლევიანები 11:34
160. ლევიანები 11:39
161. ლევიანები 11:41
162. ლევიანები 11:42
163. ლევიანები 11:43
164. ლევიანები 11:44
165. ლევიანები 12:2
166. ლევიანები 12:3
167. ლევიანები 12:6
168. ლევიანები 13:12
169. ლევიანები 13:33
170. ლევიანები 13:45
171. ლევიანები 13:47
172. ლევიანები 14:2
173. ლევიანები 14:9
174. ლევიანები 14:10
175. ლევიანები 14:35
176. ლევიანები 15:3
177. ლევიანები 15:13–14
178. ლევიანები 15:16
179. ლევიანები 15:16
180. ლევიანები 15:19
181. ლევიანები 15:25
182. ლევიანები 15:28–29
183. ლევიანები 16:2
184. ლევიანები 16:3
185. ლევიანები 16:29
186. ლევიანები 17:4
187. ლევიანები 17:13
188. ლევიანები 18:6
189. ლევიანები 18:7
190. ლევიანები 18:7
191. ლევიანები 18:8
192. ლევიანები 18:9
193. ლევიანები 18:10
194. ლევიანები 18:10
195. ლევიანები 18:10
196. ლევიანები 18:11
197. ლევიანები 18:12
198. ლევიანები 18:13
199. ლევიანები 18:14
200. ლევიანები 18:14
201. ლევიანები 18:15
202. ლევიანები 18:16
203. ლევიანები 18:17
204. ლევიანები 18:17
205. ლევიანები 18:17
206. ლევიანები 18:18
207. ლევიანები 18:19
208. ლევიანები 18:20
209. ლევიანები 18:21
210. ლევიანები 18:22
211. ლევიანები 18:23
212. ლევიანები 18:23
213. ლევიანები 19:3
214. ლევიანები 19:4
215. ლევიანები 19:4
216. ლევიანები 19:8
217. ლევიანები 19:9
218. ლევიანები 19:9
219. ლევიანები 19:9
220. ლევიანები 19:10
221. ლევიანები 19:10
222. ლევიანები 19:10
223. ლევიანები 19:10
224. ლევიანები 19:10
225. ლევიანები 19:11
226. ლევიანები 19:11
227. ლევიანები 19:11
228. ლევიანები 19:12
229. ლევიანები 19:13
230. ლევიანები 19:13
231. ლევიანები 19:13
232. ლევიანები 19:14
233. ლევიანები 19:14
234. ლევიანები 19:15
235. ლევიანები 19:15
236. ლევიანები 19:15
237. ლევიანები 19:15
238. ლევიანები 19:16
239. ლევიანები 19:16
240. ლევიანები 19:17
241. ლევიანები 19:17
242. ლევიანები 19:17
243. ლევიანები 19:18
244. ლევიანები 19:18
245. ლევიანები 19:18
246. ლევიანები 19:19
247. ლევიანები 19:19
248. ლევიანები 19:23
249. ლევიანები 19:24
250. ლევიანები 19:26
251. ლევიანები 19:26
252. ლევიანები 19:27
253. ლევიანები 19:27
254. ლევიანები 19:28
255. ლევიანები 19:30
256. ლევიანები 19:31
257. ლევიანები 19:31
258. ლევიანები 19:32
259. ლევიანები 19:35
260. ლევიანები 19:36
261. ლევიანები 20:10
262. ლევიანები 20:14
263. ლევიანები 20:23
264. ლევიანები 21:1
265. ლევიანები 21:6
266. ლევიანები 21:7
267. ლევიანები 21:7
268. ლევიანები 21:7
269. ლევიანები 21:8
270. ლევიანები 21:11
271. ლევიანები 21:11
272. ლევიანები 21:13
273. ლევიანები 21:14
274. ლევიანები 21:14
275. ლევიანები 21:17
276. ლევიანები 21:18
277. ლევიანები 21:23
278. ლევიანები 22:2
279. ლევიანები 22:4
280. ლევიანები 22:10
281. ლევიანები 22:10
282. ლევიანები 22:12
283. ლევიანები 22:15
284. ლევიანები 22:20
285. ლევიანები 22:21
286. ლევიანები 22:21
287. ლევიანები 22:22
288. ლევიანები 22:22
289. ლევიანები 22:24
290. ლევიანები 22:24
291. ლევიანები 22:25
292. ლევიანები 22:27
293. ლევიანები 22:28
294. ლევიანები 22:30
295. ლევიანები 22:32
296. ლევიანები 22:32
297. ლევიანები 23:8
298. ლევიანები 23:8
299. ლევიანები 23:8
300. ლევიანები 23:8
301. ლევიანები 23:10
302. ლევიანები 23:14
303. ლევიანები 23:14
304. ლევიანები 23:14
305. ლევიანები 23:15
306. ლევიანები 23:18
307. ლევიანები 23:21
308. ლევიანები 23:21
309. ლევიანები 23:24
310. ლევიანები 23:25
311. ლევიანები 23:29
312. ლევიანები 23:31
313. ლევიანები 23:32
314. ლევიანები 23:35
315. ლევიანები 23:35
316. ლევიანები 23:36
317. ლევიანები 23:36
318. ლევიანები 23:40
319. ლევიანები 23:42
320. ლევიანები 25:4
321. ლევიანები 25:4
322. ლევიანები 25:5
323. ლევიანები 25:5
324. ლევიანები 25:8
325. ლევიანები 25:9
326. ლევიანები 25:10
327. ლევიანები 25:11
328. ლევიანები 25:11
329. ლევიანები 25:11
330. ლევიანები 25:14
331. ლევიანები 25:14
332. ლევიანები 25:17
333. ლევიანები 25:23
334. ლევიანები 25:24
335. ლევიანები 25:29
336. ლევიანები 25:34
337. ლევიანები 25:37
338. ლევიანები 25:39
339. ლევიანები 25:42
340. ლევიანები 25:43
341. ლევიანები 25:46
342. ლევიანები 25:53
343. ლევიანები 26:1
344. ლევიანები 27:2
345. ლევიანები 27:10
346. ლევიანები 27:10
347. ლევიანები 27:12–13
348. ლევიანები 27:14
349. ლევიანები 27:16
350. ლევიანები 27:26
351. ლევიანები 27:28
352. ლევიანები 27:28
353. ლევიანები 27:28
354. ლევიანები 27:32
355. ლევიანები 27:33
356. რიცხვები 5:2
357. რიცხვები 5:3
358. რიცხვები 5:7
359. რიცხვები 5:15
360. რიცხვები 5:15
361. რიცხვები 5:30
362. რიცხვები 6:3
363. რიცხვები 6:3
364. რიცხვები 6:3
365. რიცხვები 6:4
366. რიცხვები 6:4
367. რიცხვები 6:5
368. რიცხვები 6:5
369. რიცხვები 6:6
370. რიცხვები 6:7
371. რიცხვები 6:18
372. რიცხვები 6:23
373. რიცხვები 7:9
374. რიცხვები 9:11
375. რიცხვები 9:11
376. რიცხვები 9:12
377. რიცხვები 9:12
378. რიცხვები 10:9
379. რიცხვები 15:20
380. რიცხვები 15:38
381. რიცხვები 15:39
382. რიცხვები 18:3
383. რიცხვები 18:3
384. რიცხვები 18:4
385. რიცხვები 18:5
386. რიცხვები 18:15
387. რიცხვები 18:17
388. რიცხვები 18:23
389. რიცხვები 18:24
390. რიცხვები 18:26
391. რიცხვები 19:14
392. რიცხვები 19:21
393. რიცხვები 19:9
394. რიცხვები 27:8
395. რიცხვები 28:3
396. რიცხვები 28:9–10
397. რიცხვები 28:11–15
398. რიცხვები 28:19
399. რიცხვები 28:26
400. რიცხვები 29:1
401. რიცხვები 29:2
402. რიცხვები 29:8
403. რიცხვები 29:13
404. რიცხვები 29:35
405. რიცხვები 30:2
406. რიცხვები 30:2
407. რიცხვები 35:2
408. რიცხვები 35:12
409. რიცხვები 35:12
410. რიცხვები 35:25
411. რიცხვები 35:30
412. რიცხვები 35:31
413. რიცხვები 35:32
414. მეორე რჯული 1:17
415. მეორე რჯული 1:17
416. მეორე რჯული 5:18–22
417. მეორე რჯული 6:4
418. მეორე რჯული 6:5
419. მეორე რჯული 6:7
420. მეორე რჯული 6:7
421. მეორე რჯული 6:8
422. მეორე რჯული 6:8
423. მეორე რჯული 6:9
424. მეორე რჯული 6:16
425. მეორე რჯული 7:2
426. მეორე რჯული 7:2
427. მეორე რჯული 7:3
428. მეორე რჯული 7:25
429. მეორე რჯული 7:26
430. მეორე რჯული 8:10
431. მეორე რჯული 10:19
432. მეორე რჯული 10:20
433. მეორე რჯული 10:20
434. მეორე რჯული 10:20
435. მეორე რჯული 12:2
436. მეორე რჯული 12:4
437. მეორე რჯული 12:5–6
438. მეორე რჯული 12:11
439. მეორე რჯული 12:13
440. მეორე რჯული 12:15
441. მეორე რჯული 12:17
442. მეორე რჯული 12:17
443. მეორე რჯული 12:17
444. მეორე რჯული 12:17
445. მეორე რჯული 12:17
446. მეორე რჯული 12:17
447. მეორე რჯული 12:17
448. მეორე რჯული 12:17
449. მეორე რჯული 12:19
450. მეორე რჯული 12:21
451. მეორე რჯული 12:23
452. მეორე რჯული 12:26
453. მეორე რჯული 12:32
454. მეორე რჯული 12:32
455. მეორე რჯული 13:4
456. მეორე რჯული 13:8
457. მეორე რჯული 13:8
458. მეორე რჯული 13:8
459. მეორე რჯული 13:8
460. მეორე რჯული 13:8
461. მეორე რჯული 13:11
462. მეორე რჯული 13:15
463. მეორე რჯული 13:16
464. მეორე რჯული 13:16
465. მეორე რჯული 13:17
466. მეორე რჯული 14:1
467. მეორე რჯული 14:1
468. მეორე რჯული 14:3
469. მეორე რჯული 14:11
470. მეორე რჯული 14:19
471. მეორე რჯული 14:21
472. მეორე რჯული 14:22
473. მეორე რჯული 14:28
474. მეორე რჯული 15:2
475. მეორე რჯული 15:3
476. მეორე რჯული 15:3
477. მეორე რჯული 15:7
478. მეორე რჯული 15:9
479. მეორე რჯული 15:11
480. მეორე რჯული 15:13
481. მეორე რჯული 15:14
482. მეორე რჯული 15:19
483. მეორე რჯული 15:19
484. მეორე რჯული 16:3
485. მეორე რჯული 16:4
486. მეორე რჯული 16:14
487. მეორე რჯული 16:16
488. მეორე რჯული 16:16
489. მეორე რჯული 16:18
490. მეორე რჯული 16:21
491. მეორე რჯული 16:22
492. მეორე რჯული 17:1
493. მეორე რჯული 17:11
494. მეორე რჯული 17:11
495. მეორე რჯული 17:15
496. მეორე რჯული 17:15
497. მეორე რჯული 17:16
498. მეორე რჯული 17:16
499. მეორე რჯული 17:17
500. მეორე რჯული 17:17
501. მეორე რჯული 17:18
502. მეორე რჯული 18:1
503. მეორე რჯული 18:2
504. მეორე რჯული 18:3
505. მეორე რჯული 18:4
506. მეორე რჯული 18:4
507. მეორე რჯული 18:6–8
508. მეორე რჯული 18:10
509. მეორე რჯული 18:10
510. მეორე რჯული 18:11
511. მეორე რჯული 18:11
512. მეორე რჯული 18:11
513. მეორე რჯული 18:11
514. მეორე რჯული 18:15
515. მეორე რჯული 18:20
516. მეორე რჯული 18:20
517. მეორე რჯული 18:22
518. მეორე რჯული 19:3
519. მეორე რჯული 19:13
520. მეორე რჯული 19:14
521. მეორე რჯული 19:15
522. მეორე რჯული 19:19
523. მეორე რჯული 20:2
524. მეორე რჯული 20:3
525. მეორე რჯული 20:10
526. მეორე რჯული 20:16
527. მეორე რჯული 20:17
528. მეორე რჯული 20:19
529. მეორე რჯული 21:4
530. მეორე რჯული 21:4
531. მეორე რჯული 21:11
532. მეორე რჯული 21:14
533. მეორე რჯული 21:14
534. მეორე რჯული 21:20
535. მეორე რჯული 21:22
536. მეორე რჯული 21:23
537. მეორე რჯული 21:23
538. მეორე რჯული 22:1
539. მეორე რჯული 22:3
540. მეორე რჯული 22:4
541. მეორე რჯული 22:4
542. მეორე რჯული 22:5
543. მეორე რჯული 22:5
544. მეორე რჯული 22:6
545. მეორე რჯული 22:7
546. მეორე რჯული 22:8
547. მეორე რჯული 22:8
548. მეორე რჯული 22:9
549. მეორე რჯული 22:9
550. მეორე რჯული 22:10
551. მეორე რჯული 22:11
552. მეორე რჯული 22:19
553. მეორე რჯული 22:19
554. მეორე რჯული 22:24
555. მეორე რჯული 22:26
556. მეორე რჯული 22:29
557. მეორე რჯული 22:29
558. მეორე რჯული 23:1
559. მეორე რჯული 23:2
560. მეორე რჯული 23:3
561. მეორე რჯული 23:6
562. მეორე რჯული 23:7–8
563. მეორე რჯული 23:7-8
564. მეორე რჯული 23:10
565. მეორე რჯული 23:12
566. მეორე რჯული 23:13
567. მეორე რჯული 23:15
568. მეორე რჯული 23:16
569. მეორე რჯული 23:17
570. მეორე რჯული 23:18
571. მეორე რჯული 23:19
572. მეორე რჯული 23:20
573. მეორე რჯული 23:21
574. მეორე რჯული 23:23
575. მეორე რჯული 23:24
576. მეორე რჯული 23:24
577. მეორე რჯული 23:25
578. მეორე რჯული 24:1
579. მეორე რჯული 24:1
580. მეორე რჯული 24:4
581. მეორე რჯული 24:5
582. მეორე რჯული 24:5
583. მეორე რჯული 24:6
584. მეორე რჯული 24:8
585. მეორე რჯული 24:10
586. მეორე რჯული 24:12
587. მეორე რჯული 24:13
588. მეორე რჯული 24:15
589. მეორე რჯული 24:16
590. მეორე რჯული 24:17
591. მეორე რჯული 24:17
592. მეორე რჯული 24:19
593. მეორე რჯული 24:19
594. მეორე რჯული 25:2
595. მეორე რჯული 25:3
596. მეორე რჯული 25:4
597. მეორე რჯული 25:5
598. მეორე რჯული 25:5
599. მეორე რჯული 25:9
600. მეორე რჯული 25:12
601. მეორე რჯული 25:13
602. მეორე რჯული 25:17
603. მეორე რჯული 25:19
604. მეორე რჯული 25:19
605. მეორე რჯული 26:5
606. მეორე რჯული 26:13
607. მეორე რჯული 26:14
608. მეორე რჯული 26:14
609. მეორე რჯული 26:14
610. მეორე რჯული 28:9
611. მეორე რჯული 31:12
612. მეორე რჯული 31:19
613. მეორე რჯული 32:38

Top