რას ნიშნავს, რომ ყველამ შესცოდა?

რას ნიშნავს, რომ ყველამ შესცოდა? უპასუხეეს განცხადება, ყველამ შესცოდა, გვხვდება რომაელთა 3:23-ში (რადგან ყველამ შესცოდა და მოკლებულია ღვთის დიდებას) და რომაელთა 5:12-ის ბოლო პუნქტში (...რადგან ყველამ შესცოდა). ძირითადად, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი კანონდამრღვევები ვართ, რადგან ცოდვა არის ღვთის კანონის დარღვევა (1 იოანე 3:4). ცოდვა არის მთელი კაცობრიობის ზოგადი მახასიათებელი; ჩვენ ყველანი ვართ დამნაშავე ღმერთის წინაშე. ჩვენ ცოდვილები ვართ ბუნებით და ჩვენივე ცოდვებით.

რომაელთა 5:12-ში, როგორც ჩანს, ყველა ცოდვილის აზრია ის, რომ მთელი კაცობრიობა მონაწილეობდა ადამის ცოდვაში და მიესაჯა სიკვდილით. მანამდეც კი მათ თვითონ შეგნებულად აირჩიეს ცოდვა; სინამდვილეში, სწორედ ამას ადასტურებს პავლე რომაელთა 5:14-ში. ამ მონაკვეთში (5:12-21) პავლე განმარტავს, თუ როგორ და რატომ დადგა ადამის ცოდვის სასიკვდილო განაჩენი მთელ კაცობრიობას.ავგუსტინემ ადამის მიერ მისი ცოდვის გადმოცემა ჩვენთვის ახსნა თეორიით, რომელიც ცნობილია როგორც ფედერალური მეთაურობა, რომელიც ევანგელისტური მეცნიერების უმეტესობას აქვს. ავგუსტინე ასწავლიდა მემკვიდრეობითი დანაშაულის კონცეფციას, რომ ჩვენ ყველანი ვცოდავთ ადამში: როდესაც ადამმა ხმა მისცა ცოდვას, ის მოქმედებდა როგორც ჩვენი წარმომადგენელი. ამგვარად, მისი ცოდვა მიაწერეს ან მიენიჭა მთელ კაცობრიობას - ჩვენ ყველა გამოვცხადდით დამნაშავედ ადამის ერთ ცოდვაში.კიდევ ერთი მოსაზრებაა, რომ განცხადება ყველამ შესცოდა მხოლოდ ეხება პირადი ჩვენი ცოდვილი ბუნებიდან წარმოშობილი ცოდვა. რომაელთა 5:13-17-ში გარკვევის შემდეგ, თუ როგორ მიეწერება პირადი ცოდვა და შემდეგ ვრცელდება, პავლე განმარტავს, რატომ კვდებიან ყველა, მაშინაც კი, თუ მათ არ ჩაუდენიათ პირადი ცოდვა. მიზეზი, რის გამოც ყველა იღებს ამ სასიკვდილო განაჩენს (5:18a) არის ის, რომ ადამის დაუმორჩილებლობის შედეგად ყველა ცოდვილი გახდა (5:19a). Ზმნა გააკეთა შედგენილი საშუალებები; ამრიგად, ცოდვის ბუნება არის მემკვიდრეობითი მდგომარეობა ეს იწვევს სასიკვდილო განაჩენს, თუნდაც მათ, ვინც ჯერ კიდევ არ არის დამნაშავე პირად ცოდვაში (5:13-14). ეს მემკვიდრეობითი მდგომარეობა აუცილებლად იწვევს პიროვნულ ცოდვას, როდესაც სინდისი მომწიფდება და პასუხისმგებლობას აკისრებს ადამიანს, როგორც კი ის გადაწყვეტს შეგნებულად დაარღვიოს კანონი (2:14-15; 3:20; 5:20a).

ჩვენ ყველანი ცოდვილები ვართ, რადგან ადამმა გადასცა თავისი ცოდვილი მდგომარეობა, რომელიც აუცილებლად იწვევს ჩვენს პირად ცოდვასა და სიკვდილს. ყველა იზიარებს ადამის სასიკვდილო განაჩენს, როგორც მემკვიდრეობით მდგომარეობას (ცოდვის ბუნება), რომელიც გადაეცემა კაცობრიობას და მისი მეშვეობით და რომელსაც ყოველი ბავშვი მოაქვს სამყაროში. მანამდეც კი, სანამ ბავშვი პასუხს აგებს პირად ცოდვაზე, ის ბუნებრივად მიდრეკილია დაუმორჩილებლობისკენ, ტყუილის თქმისა და ა.შ. ყველა ბავშვი ცოდვილი ბუნებით იბადება.უფალი ზეციდან უყურებს ადამიანთა ძეებს, რათა დაინახოს, არის თუ არა ვინმე, ვინც იგებს, ვინც ეძებს ღმერთს (ფსალმუნი 14:2). და რას პოულობს ყოვლისმხილველი ღმერთი? ყველა განზე გადავიდა, ისინი ერთად გახრწნიან; არ არსებობს სიკეთის გამკეთებელი, არც ერთი (მუხლი 3). სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ყველამ შესცოდა.

Top